Jakość, nie ilość

Jakość, nie ilość

Jakość, nie ilość


Jak dobrze wiemy, badania rynku przyczyniają się do poprawy jakości i trafności produktów wypuszczanych przez duże firmy. Szereg najróżniejszych badań pomaga lepiej zrozumieć konsumentów i ich potrzeby oraz jaki produkt z pewnością przyjmie się wśród ludności. Jednym z takich badań jest badanie jakościowe http://www.ideacc.pl/oferta/szczegoly/obsluga-klienta, które pomaga lepiej zrozumieć zachowania rynku, konsumentów oraz samego produktu.


Pytanie jakościowe


Badanie jakościowe odpowiadają na pytania: “co?”, “gdzie?”, “jak?”, “dlaczego?”. Widzimy, że pytania te prowadzą do zrozumienia ogółu. Dzięki nim jest większa swoboda interpretacji, dzięki czemu nie bazujemy na samych suchych liczbach. W dodatku badane grupy są w większości o wiele mniejsze (20-50 osób) i osoba prowadząca badania ma większy wpływ na jego wynik. Dlaczego? Dzięki swobodzie interpretacji danych zebranych podczas badania. Nie wykorzystujemy w tym przypadku statystyki, dlatego osąd jest bardziej swobodny i subiektywny. Nie tylko interpretacja wyniku jest bardzo swobodna. Sposób przeprowadzania badań jest również o wiele łagodniejszy. Pytania i scenariusz są jedynie zarysem wywiadu, a w dodatku pytania zawsze są otwarte, co daje pole do popisu osobom badanym. Pytania mają charakter eksploracyjny, więc na celu mają uzyskać jak najszersze odpowiedzi.


Jakie są zalety badań jakościowych?


Badania jakościowe:

·        dostarczają nowych informacji o badanym zjawisku,

·        pogłębiają zdobytą wiedzę,

·        pomagają lepiej zrozumieć mechanizmy działania analizowanych zagadnień.


Przykład


Wszyscy wiedzą, że łatwiej jest coś zrozumieć na przykładzie. Powiedzmy, że firma “X” wypuszcza pewien produkt na rynek. Badanie ilościowe dostarczą nam informacji o liczbie sprzedanych produktów i jak bardzo podobają się one konsumentów, zaś badanie jakościowe odpowie nam, dlaczego konsumenci wybrali akurat ten produkt i co nimi kierowało. Widzimy, że jakościowe badanie skupione jest bardziej na intencjach i zachowaniach konsumentów, którzy kupili produkt firmy “X”. Nie obchodzą nas suche statystyki sprzedaży, lecz interesujemy się ludźmi, którzy dokonali zakupy. Chcemy poznać ich głębiej, aby w przyszłości lepiej ustalić strategie sprzedaży i tzw. “target”.

Badanie jakościowe jest tylko jedną z części badań marketingowych, które przeprowadzają firmy oraz korporację, aby minimalizować liczbę błędnych decyzji i podejmować tylko te właściwe. Oczywiście badania mogą być nietrafione, lecz zdarza się to bardzo rzadko. W większości przypadków firmy otrzymują bardzo dokładne dane, których potrzebują i potrafią idealnie wykorzystać je w planowaniu swoich kolejnych działań. Dlatego też, informacje z badań jakościowych tak bardzo się przydają. Dają korporacjom prawdziwy obraz rzeczywistości oraz ludzi, którzy w przyszłości staną się potencjalnymi konsumentami ich produktów.